پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در اندونزی ............ پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در اندونزی....

 


وزارت تجارت اندونزی مصمم برای اجرای مقررات جدید واردات کالا و افزایش بازرسیها
وزارت تجارت اندونزی با شدت بیشتری مقررات جدید واردات را که شامل بازرسی های حین گمرک و پس از گمرک می باشد به منظور جلوگیری از تخلفات وارد کنندگان اجرا می نماید.
٠٨:٥٣ - 1396/12/28

اندونزی با متنوع ساختن مقاصد صادراتی، خود را برای یک مبارزه تجاری آماده می کند
وزیر امور برنامه ریزی توسعه ملی (National Development Planning Minister) آقای بامبانگ براجانگارا روز پنج شنبه گفت: اندونزی در حال آماده شدن برای جنگ تجاری به وسیله متنوع ساختن اهداف صادراتی خود و تسریع مراحل انعقاد قراردادهای تجاری با کشور های هدف صادارتی می باشد.
٠٨:٠٢ - 1396/12/21

اندونزی در سال 2107 بیش از 230 هزار دستگاه خودرو صادر کرده است
اندونزی با صادرات 231169 دستگاه خودرو در سال 2017 (19 درصد تولیدات)تقریبا به اهداف تعیین شده وزیر صنعت که 20 درصد بوده است، دست پیدا نمود.
١٢:٣٠ - 1396/12/17