پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در اندونزی ............ پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در اندونزی....

 


آغاز مناقصه 6 بلوک نفتی و گازی اندونزی
وزارت انرژی و منابع طبیعی اندونزی روز دوشنبه 13 اوت 6 بلوک نفتی و گازی خود را به مناقصه گذاشت که از این تعداد سه بلوک آن اکنون در حال فعالیت می باشند.
٠٩:٣٢ - 1397/05/23

هشدار وزارت صنایع اندونزی برای مقابله با حمایت گرایی آمریکا از صنایع این کشور
وزارت صنایع اندونزی هشدار داد که صاحبان صنایع و صادرکنندگان این کشور باید برای مقابله با اقدامات حمایتی آمریکا بازارهای صادراتی خود را توسعه و تنوع ببخشند.
١٢:٣١ - 1397/05/22

تصمیم اندونزی برای گسترش سوخت پالم به منظور کاهش هزینه های واردات نفت و کاهش تراز تجاری این محصول
اندونزی برنامه ریزی نموده که از ماه آینده تمامی سوختهای دیزلی این کشور دارای روغن پالم باشند تا از این طریق ضمن افزایش مصرف روغن پالم، هزینه واردات سوخت کاهش پیدا کرده و فاصله تراز تجاری این محصول نیز کاهش یابد
٠٧:٤٩ - 1397/05/17