پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در اندونزی ............ پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در اندونزی....

 


چشم اندونزی به دنبال کمک های ژاپن برای توسعه زیرساختهای این کشور
اندونزی با توجه به محدودیتهای بودجه ای برای توسعه زیرساختها، امید زیادی به سرمایه گذاری ژاپن در این بخشها دارد.
٠٧:٠٥ - 1395/10/27

نیاز کشاورزان اندونزی به تولید فلفل گلخانه ای
فلفل کاران و فعالان اقتصادی اندونزی به دولت پیشنهاد داده اند تا کشاورزان را برای تولید محصول گلخانه ای حمایت نماید. فلفل یکی از گیاهانی است که به تغییرات آب و هوا بسیار حساس می باشد و عرضه آن در فصل های بارانی خیلی پایین است.
١٣:٣٣ - 1395/10/24

سیاست های ضد دامپینگ آمریکا و استرالیا موجب کاهش صادرات کاغذ اندونزی می شود
در سال 2017 صادر کنندگان کاغذ اندونزی کاهش قابل توجهی در صادرات این محصولات مشاهده خواهند کرد زیرا استرالیا و آمریکا سیاست ضد دامپینگ علیه اندونزی اعمال کرده اند.
٠٧:٢١ - 1395/10/22