پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در اندونزی ............ پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در اندونزی....

 


تصویب 7 موافقت نامه تجاری توسط دولت بدون مصوبه مجلس
وزیر ارشد هماهنگی امور اقتصادی گفت دولت در نظر دارد 7 موافقت نامه تجاری را در چارچوب مقررات دولت و بدون گرفتن مصوبه مجلس نمایندگان تصویب نماید.
٠٧:٤٢ - 1397/08/23

برگزاری کنفرانس منطقه ای فرصتها و چالش های انقلاب صنعتی چهارم در بالی
کنفرانس منطقه ای توسعه صنعتی با موضوع (انقلاب چهارم صنعتی موسوم به 4.0 چالشها و فرصتها) در روزهای 8 و 9 نوامبر با همکاری وزارتخانه های صنایع و امور خارجه اندونزی و یونیدو در قالب یک رویداد اصلی و یک رویداد جانبی در هتل آنوایا ریزورت بیچ جزیره بالی برگزار گردید.
١٢:٤٤ - 1397/08/21

همکاری اندونزی و عربستان سعودی در حوزه سرمایه گذاری
اندونزی در راستای گسترش همکاری با شرکای غیر سنتی، به دنبال توسعه سرمایه گذاری(جذب در داخل و سرمایه گذاری در خارج) با عربستان سعودی به منظور توسعه سرمایه گذاری و تجارت با این کشور می باشد.
٠٧:١٣ - 1397/08/11